De Olika Typerna av Bulimi Nervosa: En Översikt över Subtyper

De Olika Typerna av Bulimi Nervosa: En Översikt över Subtyper

Introduktion till Bulimi Nervosa och dess underkategorier

Man kan tänka på Bulimi Nervosa som en enda störning, men det vetenskapliga samfundet har börjat identifiera olika typer av denna ätstörning som har sina egna unika karaktärer och utmaningar. Utan att glida för långt från ämnet, låt oss dyka rakt ner i vår första underkategori.

Purging Bulimia Nervosa

Purging bulimia nervosa är den mest kända underkategorin, featurerad i media och dramaserier. Det är den där personer med störningen kommer att äta överdrivet, och sedan försöka bli av med maten genom att kräkas, använda laxeringsmedel eller andra metoder. Jag minns en gång när Jonathan, min son, kom hem från skolan och berättade om en vän som led av purging bulimia nervosa. Det var uppslitande att höra om de utmaningar hans vän går igenom, men det visade att dessa ätstörningar drabbar riktiga människor, vilket gör det viktigt att vi förstår dem bättre.

Non-Purging Bulimia Nervosa

Non-purging bulimia nervosa skiljer sig från purging bulimia i att människor med denna typ av störning fortfarande äter överdrivet, men istället för att ta till självframkallade kräkningar eller använda laxeringsmedel, kommer de att använda andra metoder för att försöka kompensera för kaloriintaget. Detta kan inkludera att träna alltför mycket eller äta mycket mindre vid andra tillfällen. Om du känner någon som tränar extrema mängder efter att ha ätit stora mängder mat, kanske de kämpar med non-purging bulimia nervosa.

Atypisk Bulimia Nervosa

Atypisk bulimia nervosa är en diagnos som ges när individer visar många av symtomen på bulimia nervosa, men inte alla. Till exempel kanske de har hetsätningar och purgingsbeteende, men inte tillräckligt ofta för att uppfylla kriterierna för bulimia nervosa. Det är viktigt att förstå att även om det är 'atypiskt', är smärtan och kampen mot störningen fortfarande väldigt verklig.

Uteslutande av Bulimia Nervosa

Denna typ av bulimia nervosa involverar hetsätningar följt av fasteperioder, snarare än purging eller överdriven motion. De som lider av denna typ känner ofta en enorm skuld och skam kring deras ätbeteende, vilket kan förstärka cykeln av hetsätning och fasta.

Bulimia Nervosa med begränsad insikt/förnekelse

Det finns de som kämpar med tecken och symtom på bulimia nervosa men inte erkänner att deras beteende är problematiskt. De kan förneka att det finns problem, eller inte kan se de negativa hälsoeffekterna av deras beteenden. Att intellektuellt förstå att ett beteende är skadligt är en sak, men det är en annan sak att känna det på ett mer personligt, emotionellt nivå. Alltför ofta har dessa individer 'begränsad insikt' i det faktum att deras ätbeteende orsakar dem fysiskt, psykiskt och socialt lidande.

Kronisk Bulimia Nervosa

När bulimia nervosa fortsätter över tid, vilket ofta innebär flera år, betraktas det som kroniskt. Detta innebär att personen har haft störningen i många år och har svårt att bryta de negativa beteendemönstren. Kronisk bulimia nervosa kan leda till allvarliga hälsokomplikationer och skador, därför behövs ofta intensiv behandling och stöd.

Sammantaget finns det olika typer av bulimia nervosa, och varje typ har sina egna unika karaktärer och utmaningar. Det är viktigt att förstå dessa underkategorier för att kunna identifiera, stödja och behandla de människor som kämpar med denna ätstörning på mest effektiva sätt. Och glöm inte, det är alltid viktigt att visa empati och förståelse för de människor som kämpar med dessa utmaningar. Alla kämpar sin egen kamp, och alla förtjänar att få stöd och förståelse på sin resa till återhämtning.

Skriven av Gustav Lindberg

Hej, jag heter Gustav Lindberg och jag är en expert inom läkemedelsindustrin. Jag har en gedigen erfarenhet av forskning och utveckling av nya läkemedel och behandlingsmetoder. Jag brinner för att dela med mig av min kunskap och skriver därför regelbundet om mediciner, sjukdomar och den senaste forskningen. Min målsättning är att göra information om hälsa och medicin mer lättillgänglig och förståelig för allmänheten. Jag hoppas att mina texter kan bidra till en ökad kunskap och förståelse för hur vi kan förbättra vår hälsa och välmående.